Bizmārītes

4gadīgo grupa

Pedagogi- Ieva Berģe, Ilze Ločmele

Skolotāju palīgs- Sintija Rinka

Līdz pavasarim apgūsim:

Valodu mācību joma

1.Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu.

2.Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņo vārdus teikumā.

3.Atšķir un nosauc pirmo skaņu vārdā.

4. Raksta burtu elementus neierobežotā laukumā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

1.Stāsta par sevi(dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni (ģimenes locekļi, viņu vārdi, uzvārdi, izskats, profesijas).

2.Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).

3.Veic patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu darbu.

4.Skaidro un cenšas ievērot grupā pieņemtos kārtības un drošības noteikumus.

5.Izvēlas nepieciešamos darba materiālus un sakārto savu darba vietu pirms , pēc darba.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

1.Variē līnijas, krāsas, tekstūras, formas un laukumus radošajā darbā.

2.Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā

3.Mākslinieciskajā darbībā eksperimentē ar dažādiem materiāliem un tehniskajiem paņēmieniem.

4.Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, emocijām, idejām.

Dabaszinātņu mācību joma

1.Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu īpašības.

2.Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku.

3.Piedalās apkārtnes sakopšanā, augu kopšanā.

Matemātikas mācību joma

1.Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā.

2.Izvēlas atbilstošu ciparu (1-5) priekšmetu skaita apzīmēšanai.

3.Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita, lietojot jēdzienus vairāk, mazāk, tikpat.

4.Praktiskā darbībā apkārtējā vidē izzina ģeometriskās figūras (riņķi, trijstūri, četrstūri).

5.Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.

 

 

 

Tehnoloģiju mācību joma

1.Mācās īstenot savu ieceri , ievērojot drošības noteikumus attiecībā uz darba piederumu un instrumentu lietojumu.

2.Veido regulāras un neregulāras formas no dažādiem veidošanas materiāliem- veltnē starp plaukstām un uz pamatnes, noapaļo, izvelk un formē atsevišķas detaļas, veido iespiedumus.

3.Veic atsevišķas darbības ēdiena pagatavošanā, nosauc garšīgus un veselīgus pārtikas ēdienus.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu