Projekti

Eiropas Solidaritātes korpuss

No 2018.gada  rudens Eiropas Savienība jaunatnes jomā strādājošajiem (valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām u.c.) ir iespējams  īstenot jaunu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas ļauj  jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (ieskaitot) iesaistīties brīvprātīgā darba, prakses* vai darba projektā, kā arī jauniešu grupām īstenot Solidaritātes projektus, šādi sniedzot savu ieguldījumu vietējai sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā.

Individuālais Brīvprātīgais darbs

Pilna laika (30 - 38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā.

Brīvprātīgais darbs ir individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā, ko veic 18 līdz 30 gadus veci jaunieši,  ar uzņēmējorganizācijas atbalstu.

Brīvprātīgā darba mērķis ir:

·         popularizēt solidaritāti kā vērtību;

·         palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;

·         uzlabot brīvprātīgā kompetences.

Brīvprātīgā darba projekta ilgums ir no 3 līdz 24 mēnešiem, to iesniegt un tajā kā dalīborganizācija var piedalīties jebkura organizācija, kurai piešķirta programmas “Erasmus+” Brīvprātīgā darba akreditācija vai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme.

Eiropas sociālais fonds

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Erasmus+

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes; mācību mobilitātes; stratēģiskās partnerības.
 

Nordplus programma
Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. Nordplus programmas darbību plāno ietvarprogrammās ik pa četriem gadiem - VIAA īstenotas ietvarprogrammas kopš 2008. gada un 2017. gadā uzsākta ietvarprogramma 2018. - 2022. gadam. 

Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

eTwinning 

eTwinning ir Eiropas Savienības iniciatīva, lai atbalstītu skolas un skolotājus no pirmsskolas līdz vidusskolas līmenim, ieskaitot speciālās skolas, sadarbībā ar citām skolām visā Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Izmantojot eTwinning, izglītības iestādes  izveido interneta sadraudzības saiti ar partnerskolām citur Eiropā. ETwinning portāls piedāvā drošu interneta vidi un instrumentu klāstu skolotājiem, lai izveidotu kopīgus pedagoģiskos projektus jebkurā mācību priekšmetā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu