Mācāmies

Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde ”Rūķītis” īsteno ‘Pirmsskolas izglītības programmu'- kods 01011111. 

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.pdf

pirmsskolas-macibu-programma.pdf
māc jomas.pdf 

  Pirmsskolas   izglītības programmas mērķis  :
    zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā

                           

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

- sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

- attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;

- attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

- veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

- nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu