FasTracKids

Kopš 2017./ 2018.mācību gada, ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu nodrošinājumu, iestādē 5,6gadīgajiem bērniem, līdztekus pirmsskolas izglītības programmas apguvei,  piedāvā apgūt divgadīgu, starptautiski atzītu, interaktīvu mācību programmu  FasTracKids. 

 

Ikviena FasTracKids  sniegtā mācību pieredze ir vērsta uz bērnu mācību potenciāla pilnīgu izmantošanu. FasTracKids pasniedzējiem ir jābūt apmācītiem un sertificētiem darbam ar FasTracKids metodiku. Iestādē ir 5 sertificēti FasTracKids treneri.

FasTracKids sistēmā ir apvienotas vairākas būtiskākās izglītības filozofijas no visas pasaules, lai nodrošinātu, ka bērnu mācības notiek viņu vecumam atbilstošā līmenī, vienlaikus ļaujot viņiem atraisīt savu potenciālu.


FasTracKids izglītības mērķi

 

1. Rosināt mīlestību mācīties mūža garumā:

  FasTracKids  programmas aizrauj un vairo bērnu iztēli, ļaujot izjust prieku par panākumiem un, pateicoties tam, tiecoties sasniegt arvien augstākus mērķus.

2. Iemācīt, kā piemērot un nodot tālāk zināšanas:

Lai gūtu panākumus, būtiska ir prasme izmantot apgūto informāciju. FasTracKids atbalsta bērnu, sniedzot viņam iespēju ne tikai iegaumēt informāciju, bet arī padziļināt izpratni par jauniem jēdzieniem un, visbeidzot, par pasauli kā tādu,

iemācoties klasificēt un dalīt kategorijās jaunus jēdzienus un pieredzes.

3. Veidot komunikācijas un runāšanas prasmes:

FasTracKids mācību plāna ietvaros bērniem tiek mācīts, kā pēc iespējas labāk izmantot komunikācijas prasmes. Katra nodarbība ir īpaši paredzēta, lai uzlabotu bērnu runāšanas un klausīšanās prasmes. Iesaistoties lomu spēlēs un grupas aktivitātēs, bērni mācās izmantot sarunu vešanas prasmes un apvienoties komandā.

4. Pilnveidot radošās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes:

FasTracKids mācību plāns veicina aktīvu un reaktīvu domāšanu, tā ietvaros pasniedzot bērniem aizraujošus eksperimentus un praktiskas aktivitātes .

 

5. Veicināt līderību un personīgo izaugsmi:

 FasTracKids sagatavo bērnus, ļaujot viņiem uzņemties pozitīvas līderu lomas, iesaistoties lomu spēlēs un sadarbojoties grupā. Viņiem tiek arī dota iespēja pakļauties citu vadībai un kļūt par funkcionāliem komandas dalībniekiem. Mazas grupas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu, lai sasniegtu kādu kopīgu mērķi.

6. Sagatavot bērnu skolai un dzīvei:

FasTracKids klase ir bērniem pielāgota un pasniedzēju pārvaldīta vide, kurā audzēkņi tiek rosināti būt par svarīgiem mācību procesa noteicējiem. Interaktīvās tāfeles jeb FasTracKids mācību stacijas izmantošana iedrošina bērnus efektīvi pielietot tehnoloģijas.

 

FasTracKids programmas priekšrocības: 

FasTracKids® programma piedāvā mācīšanās prasmju kopumu, kas veido FasTrack® priekšrocības. Šīs priekšrocības ir vērstas uz mācību procesu jeb uz to, KĀ domāt, NEMĒĢINOT vienkārši iemācīties no galvas mācību saturu un tikai koncentrēies uz to, KO domāt, vienlaikus, nodrošinot izklaidi visā nodarbības laikā.

·         Kritiskā domāšana
Ikviena FasTracKids nodarbība sniedz jūsu bērnam iespēju pārdomāt un atbildēt, iesaistoties problēmu risināšanas aktivitātēs. Šis domāšanas process māca audzēkņiem analizēt pieņēmumus, izdomāt alternatīvus risinājumus un pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus.

·         Sadarbība
FasTracKids sniegtie uzdevumi palīdz bērnam saprast, kā darboties komandā, uzlabojot viņu vadības spējas, kā arī sadarbības prasmes.

·         Radošums
FasTracKids metodika ļauj paplašināt un stimulēt jūsu bērna radošumu. Bērnam klasē ir daudz iespēju rast radošus risinājumus un dalīties ar tiem. Bērns tiek nepārtraukti rosināts būt konstruktīvi zinātkārs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu