Vīzija, misija

 Vīzija: 

Sekmīgs pirmsskolas darbs- pamats sabiedrības kvalitātes uzlabošanai!

Misija: 

Attīstošā un harmoniskā vidē palīdzēt veidoties aizrautīgām, radošām un veiksmīgām personībām!

 

Iestādē piedāvātā izglītības procesa koncepcija:

Saglabāt katra bērna vienreizīgumu, saskatot un attīstot viņa individuālās spējas.

 Ģimene- nodrošina bērna audzināšanu,  fizisko un psihisko veselību un daudzpusīgas iespējas bērna attīstībai: sociālas, emocionālas, intelektuālas, fiziskas  pieredzes gūšanu sociālajā vidē (apmeklējot pasākumus, ceļojot, sportojot)

Pirmsskolas izglītības iestāde- nodrošina bērniem iespējas:

  •       prasmju, zināšanu un iemaņu apguvei, pilnveidei;
  •       gribas un spēju attīstībai;
  •       saskarsmes prasmju ar vienaudžiem apguvei, pilnveidei;
  •       latviešu nacionālās kultūras - valodas, darba un sadzīves kultūras, tradīciju apguvei

Galvenie principi pedagoģiskajā darbā:

  •       demokrātiskums;
  •       bērnu personības attīstība, ievērojot individuālās īpatnības;
  •       efektīva sadarbība ar bērnu vecākiem
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu