Vīzija, misija

 Vīzija: 

Sekmīgs pirmsskolas darbs- pamats sabiedrības kvalitātes uzlabošanai!

Misija: 

Attīstošā un harmoniskā vidē palīdzēt veidoties aizrautīgām, radošām un veiksmīgām personībām!

 

Iestādes mērķis:

organizēt izglītojamo attīstību veicinošu mācību vidi, mērķtiecīgi īstenojot mācību un audzināšanas procesu, sekmējot izglītojamā vispusīgu attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi

 

Iestādē piedāvātā izglītības procesa koncepcija:

Saglabāt katra bērna vienreizīgumu, saskatot un attīstot viņa individuālās spējas.

 Ģimene- nodrošina bērna audzināšanu,  fizisko un psihisko veselību un daudzpusīgas iespējas bērna attīstībai: sociālas, emocionālas, intelektuālas, fiziskas  pieredzes gūšanu sociālajā vidē (apmeklējot pasākumus, ceļojot, sportojot)

Pirmsskolas izglītības iestāde- nodrošina bērniem iespējas:

  •       prasmju, zināšanu un iemaņu apguvei, pilnveidei;
  •       gribas un spēju attīstībai;
  •       saskarsmes prasmju ar vienaudžiem apguvei, pilnveidei;
  •       latviešu nacionālās kultūras - valodas, darba un sadzīves kultūras, tradīciju apguvei

Galvenie principi pedagoģiskajā darbā:

  •       demokrātiskums;
  •       bērnu personības attīstība, ievērojot individuālās īpatnības;
  •       efektīva sadarbība ar bērnu vecākiem

 

Iestādes vērtības:

godprātība- rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu uzlabot, pilnveidot, attīstīt  ;

taisnīgums:

·          rīkojas taisnīgi, ievērojot vienlīdzību ;

·          ievērojot savstarpēju cieņu,  izpalīdzību, sadarbību, uzticēšanos un atbalstu·      

atbildība:

·         uzticētos pienākumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu labāko rezultātu;

·        apzinās savas darbības vai bezdarbības sekas uzņemas pilnu atbildību par tām 

drosme:

·         brīvi izsaka savus uzskatus, spriedumus un ieteikumus;

·        uz konstatētajām kļūdām norāda personīgi, bez trešo personu starpniecības.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu