Ezīši

6gadīgo grupa

Pedagogi- Gunta Vasiļauska, Līga Čerņajeva

Skolotāju palīgs- Ineta Krevica

Līdz pavasarim varēsim:

VALODAS joma:

-          Atšķir un nosauc skaņas vārdos.

-          Lasa vārdus, saprot izlasīto.

-          Pazīst un raksta rakstītos burtus neierobežotā laukumā uz dažādām virsmām.

-          Pazīst iespiestos burtus, lasa un saprot īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk lietojamus vārdus.

DABASZINĀTŅU joma:

-          Izzina tuvākajā apkārtnē raksturīgo dzīvo organismu – augu, dzīvnieku, sēņu pazīmes.

-          Mācās taupīt materiālus (papīrs) un dabas resursus (ūdens) un skaidro savu rīcību.

MATEMĀTIKAS joma:

-          Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu skaitļa 10 apjomā.

-          Raksta skaitam atbilstošus ciparus.

-          Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas skaitļa 10 apjomā.

-          Mēra ar nosacīto mēru garumu, platību (cik priekšmetu ietilpst noteiktā laukumā) un ietilpību (cik priekšmetu vai šķidruma vienību ietilpst noteiktā objektā).

-          Mēra ar lineālu.

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ joma:

-          Stāsta par izglītības iestādei, kuru apmeklē, nosaukumus, adrese.

-          Atpazīst un nosauc Latvijas valsts simbolus – karogu, himnu un mācās ar cieņu izturēties pret tiem.

-          Saprot, pie kā vērsties pēc palīdzības, kad jūtas slikti vai nedroši, nosauc ārkārtas palīdzības numuru 112.

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZAUGSMES, MĀKSLAS joma:

-          Pašapliecinās daudzveidīgā mākslinieciskā darbībā, izmantojot paša izvēlētus materiālus.

 

TEHNOLOĢIJU joma:

-          Izplēš no papīra vienkāršu siluetus.

-          Griež ar grieznēm dažādus materiālus (papīru, tekstilijas), iegūstot dažādus objektus, tēlus.

-          Sien mezglu.

-          Pareizi tur un lieto rakstāmpiederumus, darbarīkus.

VĒRTĪBIZGLĪTĪBA – tikumu izkopšana:

-          Centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums. tolerance, atbildība.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu