Ziņas

Dejojam kopā ar Lea

16.01.2020.

 Bērnudārza tautas deju kolektīvā "Jāņabērni" šogad dejo arī viešņa no Austrijas Lea. Mācību gada sākumā viņa, kopā ar bērniem , sāka apgūt jauno deju soļus un, vienlaikus, arī latviešu valodu. Kopējos mēģinājumos jau aizvadīti daži mēneši. Bērni kopā ar Lea dejo arvien prasmīgāk. Skolotājs Jānis janvārī veido deju koncertus, kur bērnu vecāki tiek aicināti vērtēt apgūtās prasmes . Laipni aicināts ikviens!

Rūpes par vidi!

16.01.2020.

    Šajā mācību gadā iestādes mācību darba prioritātes ir vides un vērtībizglītība. Pirmajā mācību gada semestrī iestādē tika rīkotas vairākas labdarības akcijas, kas bērniem sniedza pirmo pieredzi - rūpēm par apkārtējo vidi, līdzcilvēkiem.  Sagaidot ziemas sezonu, bērni ļoti gaidīja sniegu un  salu. Šī ziema mums sagādā daudz pārsteigumu, bet sniegs tā arī zemi  nav apsedzis. Bērni, nezaudējot entuziasmu, tomēr nolēma palīdzēt mūsu mazajiem spārnotajiem draugiem, i ...

Draugos ar sportu un Lea!

16.01.2020.

  Bērnu ikdienā bērnudārzā nozīmīga loma ir sporta nodarbībām. Daļa sporta nodarbību noris svaigā gāisā iestādes teritorijā. Sajās nodarbībās tagad piedalās arī brīvprātīgā no Austrijas Lea. Lea vienlaikus prot būt gan draugs, gan sporta  aktivitāšu organizētāja, gan atbalsta sniedzēja bērniem. Priecājamies, ka bērnu sporta nodarbībās bērni piedzīvo aizvien jaunus izaicinājumus un Lea labprāt tajos piedalās! Tagad katrā nodarbībā bērnivienlaikus  satiekas ar  diviem drau ...

Sidrabiņa lietiņš lija

04.01.2020.

"Sidrabiņa lietiņš lija  Ziemassvētku vakarāi, visi sīki žagariņi sidrabiņu vizināja: visu nakti sveces dega sidrabiņa lukturosi"   Tas tiešām notika: Ziemassvētku sudraba lietus sagaidīja un pavadīja svēku laiku un pats Ziemsvētku vecītis nesa dāvanu maisu pār plecu, ne lika ragavās. Bet tas netraucēja svētku priekam! Ziemassvētku gars no sirds uz sirdi laidās uz mīlestības un labestības spārniem, gozējoties rūpju un gādības seģenē.  Bērnu satraukumā, centībā un vēlmē dal ...

Četras Ziemassvētku gaidīšanas pasakas

04.01.2020.

Ik gadu, gaidot Ziemassvētkus, iestādē tiek lasītas pasakas.  Krēslas ietītās, omulīgās pēcpusdienās, uz grupām tiek laipni aicināti un mīļi sagaidīti bērnu vecāki. Katrreiz cits, kopā ar paša izvēlētu pasaku vai stāstu. Grupā, gaidot vecākus, tiek ceptas piparkūkas vai cepumi, vārīta tēja, saklāts galds un - atvēlēts nesteidzīgs brīdis  piedzīvojumam kopā ar pasaku tēliem.  Ciemos atnākušais vecāks, kopā ar savu bērnu, nonāk stāstnieka lomā! Tas ir atbildīgs un satraucošs br ...

Gatavo pats!

13.12.2019.

  "Rūķīša'  bērniem šis mācību gads kļuvis bagāts ar piedzīvojumiem un izaicinājumiem. Kopā ar brīvprātīgo Lea bērni mācās gatavot gardus cienastus paši savām rokām. Ir pārsteigumi, izbrīns, pirmās pieredzes gūšana un - prieks! Papildus  iestādē tiek gādāts inventārs, lai bērnu pieredze bagātinātos ar aizvien jaunām iemaņām un prasmēm.  Izaicinājumi, uzdrīkstēšanās, lēmumu pieņemšana, prasme sadarboties, kļūdas un risinājumu atrašana to labošanai- tā ir tikai daļa no kop ...

Svētku egles iedegšana "Ziemassvētku brīnums"

12.12.2019.

Ko darīt, ja egles iedegšanā nav EGLES? Ātri izaudzēt pašiem! Kā var zināt –kura ir Ziemassvētku egle? Izrotāta lampiņām, rotājumiem! Kad lampiņas iededzas? Lai egle iedegtos, viņai ir jānotic, ka viņa ir īpašā svētku egle! Lai viņa tam noticētu, bērniem jānodzied svētku dziesma! Šādas problēmas nācās risināt bērniem , kas, kopā ar vecākiem, bija sanākuši uz egles iedegšanas svētkiem. Vai var izaudzēt egli no sēkliņas vienā vakarā, tikai dziedot tai dziesmu? Kur tad dzīvo egles sēkliņa un ...

Iepazīstam Austriju kopā ar Lea!

21.11.2019.

Šodien Lea iejutās saimnieces lomā, stāstot par savu valsti-Austriju un dzimto pilsētu Dornbirn. Lea veidotais pasākums sniedza plašu ieskatu: gan valsts vēsturē, gan stāstot par tās simboliem, iedzīvotājiem, pazīstamām vietām un objektiem, gan mācot Austrijā populāras bērnu rotaļas. Kopīgais un atšķirīgais mūsu valstīs- tas bija izzinoši, jautri! Lea, ģērbusies sava novada tautas tērpā, bija patīkami satraukta, stāstot par savu dzimteni.

Ar mīlestību Latvijai!

15.11.2019.

15.novembra rīts  "Rūķītī" iekrāsojās sārti balts un skanīgs. Iestādes lielajā goda istabā sanākušie kopīgi , ar gaišām domām un  skanīgām dziesmām, iedvesmu sniedzošiem vārdiem un raitu dejas soli godināja Latviju, viņas dzimšanas dienu sagaidot. Bērnu un pieaugušo kopdarbā tika ieausti Latvijā  labi zināmu un šogad nozīmīgas jubilejas svinošu autoru:  Jāņa Lūsēna, Guntara Rača, Jāņa Petera darbi. Pārdomas un gandarījums par paveiktajiem labajiem darbiem, kopīgi, no lab ...

Mārtiņdienas gailīši danci veda...

08.11.2019.

Šodiena bērnudārzā bija goda diena Mārtiņiem- laikam, kas pēc Saules kalendāra   iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem) un tiek svinēta novembra vidū. Mārtiņos beidzās Veļu laiks un sākās Sala laiks. Neizpalika bez Mārtiņu masku gājiena un Mārtiņa bērniem, kas, maskās  ciemos iedami , iznēsā labklājību un aizbaida ļaunos garus.  Baltu  galdautu klātie galdi vēlīgi aicināja pacienāties gan nama saimniekus, gan ...

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu