Taurenīši

3gadīgo grupa

Pedagogi-  Dace Logina- Zaķe, Līga Čerņajeva

Skolotāju palīgs- Iveta Kadile

 

Līdz pavasarim  APGŪSIM:

Valodu mācību joma

1)      Atbild uz jautājumu un uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu.

2)      Uzklausa citus, iesaistās sarunā.

3)      Saklausa un mācās atšķirt runas intonācijas, kuras pauž emocijas.

4)      Mācās pareizi izrunāt visas skaņas.

5)      Klausās tekstu, nosauc darbojošās personas, to emocijas un darbības.

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 

1)      Stāsta par sevi (dzimums, vecums, izskats, vārds, uzvārds) un savu ģimeni (ģimenes locekļi, viņu vārdi, uzvārdi, izskats, profesijas).

2)      Atšķir raksturīgākās emocijas (prieks, dusmas, bēdas, bailes).

3)      Veic patstāvīgi izvēlētu vai piedāvātu darbību.

4)      Atšķir labu rīcību no sliktas saskarsmē ar citiem.

5)      Skaidro un cenšas ievērot grupā pie ņemtos kārtības un drošības noteikumus.

6)      Sakārto savu darba vietu pēc darba.

7)      Apģērbjas ar pieaugušā palīdzību.

8)      Pareizi tur un lieto galda piederumus.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

1)      Variē līnijas, krāsas, tekstūras, formas un laukumus radošajā darbā.

2)      Vēro, klausās, spēlējas un iztēlojas; rada un īsteno ideju sevi interesējošā mākslinieciskā darbībā.

3)      Stāsta par savā radošajā darbā un mākslas darbā attēlotajiem notikumiem, tēliem, izteiktajām emocijām un idejām.

 

Dabaszinātņu mācību joma

 

1)      Praktiskā darbībā iepazīst un nosauc no plastmasas, papīra, akmens, koka izgatavotu priekšmetu īpašības

2)      Novērotās dabas parādības saista ar gadalaiku.

3)      Vēro un nosauc tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, dzīvniekus un sēnes, raksturo to pazīmes.

 

Matemātikas mācību joma

 

1)      Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā.

2)      Izvēlas atbilstošu ciparu (1–5) priekšmetu skaita apzīmēšanai.

3)      Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas, lieluma, formas.

4)      Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus virs, zem, pie, aiz, blakus.

5)      Praktiskā darbībā apkārtējā vidē izzina ģeometriskās plaknes figūras (riņķi, trijstūri, četrstūri).

 

 

Tehnoloģiju mācību joma

 

1)      Atbild uz jautājumiem par ieceres īstenošanas nepieciešamību.

2)      Apgūst dažādus darba paņēmienus un drošības noteikumus savas ieceres īstenošanai no papīra un tekstilmateriāliem: līmējot savieno detaļas; plēš papīru pa līniju; loka papīru divās daļās, lai iegūtu sev vēlamo formu (kartīte); ar šķērēm izgriež vienkāršu formu siluetus.

3)      Veido regulāras un neregulāras formas no dažādiem veidošanas materiāliem – veltnē starp plaukstām un uz pamatnes, noapaļo, izvelk un formē atsevišķas detaļas, veido iespiedumus.

4)      Mācās pareizi turēt un lietot rakstāmpiederumus un darbarīkus.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu