Cālīši

2gadīgo grupa

Pedagogi- Inguna Āboliņa, Ināra  Arama

Skolotāju palīgs- Solveiga Lapkova

LĪDZ  PAVASARIM  APGŪSIM:

Mācību jomu sasniedzamie rezultāti 1. posmā.

 

Valodu mācību joma

·         Klausās latviešu vārdu skanējumā un reaģē uz atsevišķiem izteikumiem.

·        Neverbāli vai vārdos pauž emocijas.

·        Ar darbību vai vārdiem vēršas pie pieaugušā, lai izteiktu savu vajadzību.

·        Pievērš uzmanību rakstiskai informācijai.

·        Atbild uz jautājumu ar darbību vai vārdiem.

·        Nosauc pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes un darbības, ko veic pats un citi.

·        Sarunā pasaka un atkārto dažus biežāk dzirdētus vārdus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma.

·        Saista sevi ar vārdu un ķermeni.

·        Piedalās pieaugušā organizētā aktivitātē.

·        Vēršas pēc palīdzības pie pieaugušā, pieņem palīdzību.

·        Mācās ievērot vienotus kārtības un drošības noteikumus.

·        Mācās pareizi turēt un lietot karoti.

·        Novelk apģērbu un apavus ar pieaugušā palīdzību.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

·        Izmanto dažādas līnijas, formas, laukumus un krāsas.

·        Piebalso pieaugušā dziedājumam.

·        Kustas mūzikas pavadījumā.

·        Spēlējas ar rotaļlietām , sarunājas ar tām, runā to balsī.

·        Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem.

·        Piedalās svētku svinēšanā.

Dabaszinātņu mācību joma.

·        Izmantojot maņas novēro un iepazīst iežus, ūdeņus.

·        Nosauc un saprot dabas parādības.

·        Novēro, iepazīst tuvākajā apkārtnē sastopamos augus, dzīvniekus.

Matemātikas mācību joma.

·        Veido taisnas rindas.

·        Praktiskā darbībā atšķir jēdzienus viens, daudz, liels, mazs.

·        Praktiskā darbībā atlasa priekšmetus pēc kopīgām un atšķirīgām pazīmēm.

·        Praktiskā darbībā atšķirt pamatkrāsas.

·        Praktiskā darbībā nosauc priekšmetu skaitu trīs apjomā.

Tehnoloģiju mācību joma (darbs ar materiāliem un to apstrādes tehnikas)

·        Apgūst dažādus darba paņēmienus – pielīmē, izveido, burza, plēš, lieto šķēres.

·        Veido dažādas formas no piedāvātajiem plastiskajiem materiāliem – mīca, veltnē starp plaukstām, noapaļo, savieno detaļas; no lielāka plastiska materiāla gabala atdala mazākas daļas.

·        Satver sīkus priekšmetus un veic darbības ar tiem.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

·        Pārvietojas vidē sev pieņemamā veidā – soļo , rāpo, skrien, lec. Mācās noturēt līdzsvaru.

·        Pārvar šķēršļus sev pieņemamā veidā – kāpj, rāpjas, izlien.

·        Pārvieto dažādus priekšmetus sev pieņemamā veidā – tver, padod, ripina, velk, stumj, met.

·        Ar prieku iesaistās fiziskās aktivitātēs iekštelpās un ārā, ievēro dienas režīmu.

·        Veic ar personīgo higiēnu saistītas darbības pieaugušā uzraudzībā.

Mūzika

·         Piebalso pieaugušā dziedājumam;

·         Runā skaitāmpantus;

·         Brīvi kustas mūzikas pavadījumā;

·         Rada skaņas ar dažādiem skaņu rīkiem ;

·         Piedalās gadskārtu svētku svinēšanā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu